Monday, September 30, 2019

QSL Adygeyskoye RadioQSL Adygeyskoye Radio (Russia), 6000 khz, 26.05.2019,18 days, e-mail:krasnodar@rtrn.ru


No comments:

Post a Comment