Tuesday, February 16, 2021

QSL RRI 15460 khz

 QSL Radio Romania International (Romania), 15460 khz, 24.11.2019, 402 days,
e-mail: rri@rri.ro
 

No comments:

Post a Comment